Omega-3, vitenskap og helse

Omega-3 fettsyrer (også kjent som n-3 fettsyrer og n-3 PUFAs) påvirker alle celler, vev og hvert eneste organ i kroppen og er nå de mest studerte substanser innen medisin og ernæring med nærmere 30 000 publiserte studier og artikler innen alle områder av menneskelig helse og med omfattende pågående forskning.1

Men det er ekstremt viktig å være klar over at ikke alle omega-3 produkter er like og at de fleste seriøse kliniske studier har benyttet veldig ren og høykonsentrert omega-3 laget av fiskeolje, produsert til farmasøytiske standarder.

Det er også viktig å være klar over at for å oppnå positive helseeffekter som er sammenlignbare med resultater fra seriøse studier så må man ta et lignende produkt i tilsvarende dosering.

Men dessverre så er mange omega-3 produkter produsert med suboptimale prosesser, inneholder ikke mengden omega-3 som er oppgitt og mange produkter er også harske og kan således faktisk medføre negative helseeffekter.2,3,4

Norwegian PURE-3 er et vitenskapsbasert selskap og vi baserer oss alltid på beste tilgjengelige vitenskap og vi selger kun produkter som er sammenlignbare med de som er brukt i de mest seriøse kliniske studiene.

Vi er medlem av Nansen Neuroscience Network og et av våre mål er å bidra til kliniske studier og forskning på omega-3 fettsyrer.

Vi vil snart komme med en oversikt over den viktigste vitenskapen om omega-3 fettsyrer på denne siden.


1Dr. Jorn Dyerberg, Dr. Richard Passwater. The Missing Wellness Factors: EPA/DHA The Most Important Nutrients Since Vitamins. Basic Health Publications, 2012.
2Albert et al. Fish oil supplements in New Zealand are highly oxidised and do not meet label content of n-3 PUFA. Scientific Reports, 2015. Article number: 7928
3Albert et al. Oxidation of marine omega-3 supplements and human health. BioMed Research International, 2013.
4García-Hernández et al. Effect of omega-3 dietary supplements with different oxidation levels in the lipidic profile of women: a randomized controlled trial. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2013.